Pennie ™ & the American Rescue Plan

لاندې د سپما حساب چیک کړئ تر څو معلومه کړئ چې تاسو د امریکا د ژغورنې د پلان د تیریدو له امله څومره د ژغورلو وړ کیدی شئ.

په یاد ولرئ چې د سپما حساب ورکونکی د بیکارۍ د ګټې حساب نه کوی. هیڅ اسوېلی نه، تاسو به دا په پینی سیسټم کې وګورئ.

د ارغوانی شکل د ګوزار
کورنۍ چې ماسکونه یې اغوستی دی او کمره ته ګوری
په دې وروستیو کې د امریکا د ژغورنې په پلان کې تازه معلومات شامل دی چې په پایله کې د پنسلوانیا د پنسلوانیا د روغتیایی پوښښ لپاره د پام وړ اضافی سپما او هغه کسان چې مخکې د پینی له لارې شامل دی.  سوالونه لری؟  مونږ دلته د مرستې لپاره یو!